Company

Polityka prywatności

Datenschutzhinweise der agriKomp GmbH für (m/w/d) Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Bewerber

Temat 

Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane podczas odwiedzania naszej strony internetowej oraz o opisanych poniżej procesach. 

Dane osobowe (zwane dalej „danymi”) to wszystkie informacje, które można powiązać z Państwem osobiście, np. Państwa nazwisko, adres e-mail oraz sposób korzystania z naszej strony internetowej. 

Osoba odpowiedzialna/Administrator danych 

„Administratorem danych” w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) (osoba odpowiedzialna) jest agriKomp GmbH, Energiepark 2, 91732 Merkendorf, info@agriKomp.de. 

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się drogą mailową pod adresem datenschutz@agriKomp.de lub listownie na nasz adres z dopiskiem „inspektor ochrony danych”. 

Dane przeglądarki 

W momencie połączenia z naszą stroną internetową, nasz serwer sieciowy, na którym znajduje się nasza strona, automatycznie pobiera następujące dane, przekazywane przez Państwa przeglądarkę: 

 • Adres IP komputera 
 • Data i godzina żądania 
 • Treść żądania (konkretna strona) 
 • Stan dostępu i ilość przesyłanych danych 
 • Informacje o produkcie i wersji przeglądarki 
 • System operacyjny komputera 
 • z jakiej strony internetowej nastąpiło wejście na naszą stronę 

Dane te są nam technicznie niezbędne do wyświetlania naszej strony internetowej oraz do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa naszej strony internetowej. 

Adres IP Państwa komputera jest zapisywany tylko na czas korzystania przez Państwa ze strony internetowej, a następnie jest natychmiast usuwany lub anonimizowany poprzez jego skrócenie. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO.

Funkcjonalne pliki cookie 

Używamy plików cookie, aby ułatwić Państwu korzystanie z naszej strony internetowej. 

Cookies to małe pliki tekstowe, które są wysyłane do Państwa przeglądarki przez nasz serwer internetowy, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową i są przechowywane na Państwa komputerze w celu późniejszego odtworzenia. Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki internetowej. 

Używamy plików cookie, aby udostępnić preferencje użytkownika, aby jego dane osobowe zostały wprowadzone do maski wprowadzania danych w przyszłych interakcjach z naszą stroną internetową lub aby zapewnić jego autoryzację. 

Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Inne pliki cookie są automatycznie usuwane po upływie określonego czasu, który może być różny w zależności od pliku cookie. Dokładny okres przechowywania danych można znaleźć w ustawieniach przeglądarki. 

Mogą Państwo skonfigurować ustawienia swojej przeglądarki zgodnie z własnymi życzeniami i na przykład odmówić przyjmowania plików cookie innych firm lub wszystkich plików cookie. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji tej strony. 

W każdej chwili można usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa przeglądarki. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO.

Zapytanie od Państwa

Oferujemy Państwu różne sposoby kontaktu z nami, np. nasz adres, nasz adres e-mail, nasz numer telefonu, ewentualnie system czatu, możliwość umówienia się online, obecność w mediach społecznościowych i nasz formularz kontaktowy. 

Kiedy kontaktujecie się Państwo z nami, wykorzystujemy podane przez Państwa informacje, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko oraz treść zapytania, w celu przetworzenia Państwa prośby. 

W ramach komunikacji możemy również korzystać z Messengera. W każdej chwili mają Państwo prawo do skorzystania z innych środków komunikacji. Jeśli Messenger używa szyfrowania end-to-end, dostawca Messengera nie ma wówczas dostępu do treści wiadomości. Dostawca usługi Messenger może jednak mieć dostęp do informacji o tym, że komunikacja miała miejsce i jakie urządzenie zostało użyte. Informacje te są przetwarzane przez dostawcę Messengera, obowiązuje polityka prywatności dostawcy Messengera. 

Zebrane w tym procesie dane usuwamy, gdy ich przechowywanie nie jest już konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli istnieją prawne zobowiązania do ich przechowywania. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(b) RODO.

Aplikacja 

Jeśli poszukujemy pracowników, publikujemy ogłoszenia o pracę. 

Abyśmy mogli przetworzyć Państwa aplikację, potrzebujemy od Państwa pewnych danych. 

Oprócz imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, potrzebujemy i przetwarzamy również inne dane kandydatów, np. list motywacyjny, CV, świadectwa lub notatki z rozmowy kwalifikacyjnej. 

Usuwamy dane zebrane podczas procesu składania wniosku, gdy nie są one już potrzebne do celów związanych z tym wnioskiem. Ma to miejsce po upływie maksymalnie sześciu miesięcy od zakończenia procesu aplikacji, jeśli wnioskodawca nie zostanie zatrudniony. Nie dotyczy to sytuacji, gdy przepisy prawne nie zezwalają na usunięcie danych, gdy dane te są potrzebne do celów dowodowych lub gdy wyraźnie zgodzili się Państwo na dłuższy okres przechowywania danych. 

Jeśli poprosimy Państwa o zgodę, np. na przechowywanie Państwa danych przez dłuższy okres czasu, podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(a) RODO, § 26(2) BDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych). W przeciwnym razie podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(b) RODO, § 26 BDSG. 

Relacje biznesowe

Dane osobowe są nam potrzebne do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej usług oferowanych przez nas lub przez Państwa. 

W ramach nawiązania lub realizacji umowy muszą nam Państwo przekazać dane osobowe wymagane do nawiązania, realizacji i zakończenia stosunku umownego oraz do wypełnienia związanych z nim zobowiązań umownych. Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji umowy z Państwem, jak również w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, np. prawa handlowego lub podatkowego. Może to obejmować przekazywanie danych do podwykonawców, dostawców usług płatniczych lub władz. 

Agrikomp GmbH udostępnia spółkom stowarzyszonym, w szczególności spółkom ServiceUnion, oprogramowanie administracyjne, które jest utrzymywane przez agrikomp GmbH dla wewnętrznych celów administracyjnych. Dostęp do danych kontaktowych w celu wykorzystania przez współpracowników będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę lub gdy jest to niezbędne do realizacji umowy. 

Ze względu na wymogi prawa handlowego i podatkowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących umów przez okres dziesięciu lat. Jednak po upływie dwóch lat ograniczymy przetwarzanie, tzn. Państwa dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(b) RODO.

Reklama wśród istniejących klientów 

 Jeśli zostaną Państwo naszymi klientami, możemy wykorzystać Państwa adres e-mail otrzymany w tym kontekście w celu zapewnienia reklamy podobnych towarów lub usług. 

W każdej chwili mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec tej reklamy, w szczególności informując nas o tym za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w nadruku. Nawet jeśli nie wyślemy Państwu żadnej reklamy przez okres dwóch lat, zablokujemy Państwa adres e-mail przed otrzymywaniem reklam. Dla przechowywania Państwa adresu e-mail per se obowiązują oświadczenia dotyczące wymogów prawa handlowego i podatkowego w związku z zakupem u nas. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO w połączeniu z § 7(3) UWG (niemiecka ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

Newsletter

Chcielibyśmy od czasu do czasu przesyłać Państwu interesujące wiadomości i informacje o naszej firmie lub naszych ofertach za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie newslettera. 

W tym celu wymagamy Państwa zgody w zakresie ochrony danych osobowych oraz co najmniej Państwa adresu e-mail, na który ma być przesyłany newsletter. Niezbędne informacje obowiązkowe są oznaczone, dalsze dane są dobrowolne, np. w celu zwrócenia się do Państwa osobiście lub w celu zindywidualizowania newslettera. 

Chcielibyśmy stale optymalizować nasz newsletter, aby oferować naszym czytelnikom odpowiednie treści. W tym celu tworzymy pomiar efektywności naszego newslettera. Dlatego chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym celu oceniamy Państwa zachowania związane z otwieraniem i klikaniem. 

W tym celu nasze newslettery zawierają tzw. piksele śledzące, które są jednopikselowymi plikami graficznymi zapisywanymi na naszym serwerze internetowym. Gdy tylko otworzą Państwo newsletter, z naszego serwera internetowego ładowany jest piksel śledzący i jednocześnie przekazywane są nam informacje o Państwu jako odbiorcy e-maila, takie jak czas połączenia i Państwa adres IP. 

Pomimo technicznych możliwości dalszej analizy, jesteśmy zainteresowani jedynie otrzymywaniem danych zbiorczych, tzn. ocen statystycznych bez profilowania, które dotyczą wskaźnika otwarć newslettera i otwarć poszczególnych linków. 

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z jego otrzymywania. Zgodę można cofnąć, klikając na link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem lub wysyłając nam bezpośrednią wiadomość. Nawet jeśli przez okres dwóch lat nie wyślemy Państwu żadnej reklamy, usuniemy Państwa adres e-mail z naszej listy dystrybucyjnej newslettera. Po upływie terminów przedawnienia wynikających z prawa ochrony konkurencji i dóbr osobistych usuniemy Państwa wygasłe oświadczenie o wyrażeniu zgody. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(a i (f) RODO. 

Webkonferenzen

Usługi stron trzecich 

W celu optymalizacji naszych ofert korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych. 

Kiedy wchodzą Państwo na stronę, która zawiera taką usługę, może zostać nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerami dostawcy zewnętrznego. Dostawca zewnętrzny otrzymuje zatem informację, że użytkownik lub jego adres IP wszedł na odpowiednią stronę naszej oferty. 

Jeśli są Państwo zalogowani u usługodawcy, usługodawca zewnętrzny może przypisać Państwa wizytę w naszej ofercie do jego konta. W przypadku interakcji z usługami, na przykład poprzez kliknięcie przycisku, informacja ta zostanie przekazana bezpośrednio z urządzenia końcowego użytkownika do usługodawcy zewnętrznego. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa dane osobowe były gromadzone przez dostawcę zewnętrznego, u którego posiadają Państwo konto, należy wylogować się z danego konta przed odwiedzeniem naszej strony. 

W niektórych przypadkach stosowane są metody identyfikacji i rozpoznawania, które są przechowywane na Państwa urządzeniu i/lub generowane na podstawie automatycznie przesyłanych informacji. Mogą to być pliki cookie lub metody wykorzystujące odciski palców. W razie potrzeby udostępniamy narzędzie, za pomocą którego mogą Państwo kontrolować stosowanie tych procedur. 

Cel i zakres gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych, jak również prawa i możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności przez zewnętrznego dostawcę, znajdą Państwo w deklaracji ochrony danych danego dostawcy.

Usługi wbudowane: 

Zamieszczamy na naszej stronie internetowej usługi stron trzecich, aby dzięki dodatkowym usługom uczynić naszą stronę bardziej informacyjną dla użytkownika. 

W szczególności na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi następujących dostawców:

Zamieszczamy na naszej stronie internetowej usługi stron trzecich, aby dzięki dodatkowym usługom uczynić naszą stronę bardziej informacyjną dla użytkownika. 

W szczególności na naszej stronie internetowej wykorzystujemy usługi następujących dostawców: 

 

Dienste von Drittanbietern

Wir setzen Dienste von Drittanbietern ein, um unsere Angebote zu optimieren.

Wenn Sie ein Angebot aufrufen, das einen solchen Dienst enthält, wird u.U. eine direkte Verbindung mit den Servern des Drittanbieters aufgebaut. Der Drittanbieter erhält daher die Information, dass Sie bzw. Ihre IP-Adresse die entsprechende Seite unseres Angebotes aufgerufen haben.

Falls Sie beim Anbieter des Dienstes eingeloggt sind, kann der Drittanbieter Ihren Besuch unseres Angebots Ihrem Konto zuordnen. Wenn Sie mit den Diensten interagieren, zum Beispiel einen Button betätigen, wird dies von Ihrem Endgerät direkt an den Drittanbieter übermittelt. Wenn Sie nicht möchten, dass ein Drittanbieter, bei dem Sie ein Konto unterhalten, über unser Angebote Daten über Sie erfasst, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Angebote bei dem jeweiligen Konto ausloggen.

Teils kommen Verfahren zur Identifikation und Wiedererkennung zum Einsatz, die auf Ihrem Endgerät gespeichert und/oder aus automatisch übertragenen Informationen Ihres Endgeräts erzeugt werden. Dies können z.B. Cookies oder Fingerprint-Verfahren sein. Soweit erforderlich bieten wir Ihnen ein Tool, mit dem Sie den Einsatz derartiger Verfahren steuern können.

Zweck und Umfang der Erhebung und Nutzung Ihrer Daten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre durch den Drittanbieter entnehmen Sie bitte auch den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Drittanbieters.

Eingebettete Dienste:

Wir betten Dienste von Drittanbietern ein, um unsere Angebote durch zusätzliche Dienste informativer für Sie zu gestalten.

Im Einzelnen betten wir Dienste von folgenden Anbietern auf unserer Website ein:

Analysedienste:

Wir setzen Analyse-Dienste ein, um das Nutzerverhalten der Besucher unserer Angebote zu erfassen, statistisch auszuwerten und mithilfe der gewonnenen Erkenntnisse unsere Angebote zu verbessern und für Sie als Nutzer interessanter auszugestalten.

Im Einzelnen setzen wir die folgenden Analyse-Werkzeuge auf unserer Website ein:

Wir verwenden standardmäßig keine Cookies für die Web-Analyse. Soweit wir Analyse- und Optimierungs-Cookies einsetzen, holen wir Ihre explizite Einwilligung gesondert im Vorfeld ein. Ist das der Fall und Sie stimmen zu, werden Cookies eingesetzt, die eine statistische Reichweiten-Analyse dieser Website, eine Erfolgsmessung unserer Online-Marketing-Maßnahmen sowie Testverfahren ermöglichen, um z.B. unterschiedliche Versionen unseres Online-Angebotes oder seiner Bestandteile zu testen und zu optimieren. etracker Cookies enthalten keine Informationen, die eine Identifikation eines Nutzers ermöglichen. Eine Verarbeitung der Daten erfolgt ausschließlich in Deutschland.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis berechtigter Interessen an der Optimierung unseres Online-Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Besucher wichtig ist, werden die Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer einzelnen Person zulassen, wie die IP-Adresse, Anmelde- oder Gerätekennungen, frühestmöglich anonymisiert oder pseudonymisiert. Eine andere Verwendung, Zusammenführung mit anderen Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.

Sie können der vorbeschriebenen Datenverarbeitung jederzeit widersprechen. Der Widerspruch hat keine nachteiligen Folgen.

Usługi analityczne: 

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usług analitycznych w celu rejestrowania i statystycznej oceny zachowań użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz w celu wykorzystania zdobytej wiedzy do ulepszenia naszej strony internetowej i uczynienia jej bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. 

Wykorzystujemy następujące narzędzie analityczne:: 

Domyślnie nie używamy plików cookie do analizy stron internetowych. W przypadku chęci skorzystania z plików cookie służących do analizy i optymalizacji będziemy wcześniej prosić o Państwa wyraźną zgodę. W przypadku gdy wyrażą ją Państwo, pliki cookie będą wykorzystywane w celu umożliwienia statystycznej analizy zasięgu tej strony internetowej, pomiaru skuteczności naszych działań marketingowych online oraz procedur testowych, np. w celu testowania i optymalizacji różnych wersji naszej oferty online lub jej elementów. Pliki cookie-  etracker –  nie zawierają żadnych informacji, które umożliwiłyby Państwa identyfikację. Dane są przetwarzane wyłącznie w Niemczech. 

Podstawą przetwarzania danych są uzasadnione interesy związane z optymalizacją naszej oferty online. Ponieważ prywatność naszych gości jest dla nas bardzo ważna, dane, które mogą umożliwić odniesienie do konkretnej osoby, takie jak adres IP, dane rejestracyjne lub identyfikatory urządzeń, zostaną jak najszybciej zanonimizowane lub spseudonimizowane. etracker nie wykorzystuje tych danych w żadnym innym celu, nie łączy ich z innymi danymi ani nie przekazuje ich osobom trzecim. 

W każdej chwili możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w przedstawionym zakresie. Sprzeciw nie pociąga za sobą żadnych niekorzystnych konsekwencji. 
Jeśli poprosimy Państwa o zgodę na korzystanie z usług, podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(a) RODO. W innym razie, podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO. 

Konferencje internetowe

Przez konferencje internetowe rozumiemy organizowanie spotkań online, wideokonferencji, dzielenie ekranu lub webinarów. W celu realizacji korzystamy z usług usługodawców. W tym celu przetwarzane są Państwa dane rejestracyjne i kontaktowe, jak również dane komunikacyjne, które są zbierane podczas konferencji. 

Może się zdarzyć, że dostawca usług przetwarza dane dotyczące użytkowania i metadane w celu optymalizacji swoich usług. Cel i zakres gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych, jak również Państwa prawa w tym względzie i możliwości ustawienia ochrony Państwa prywatności przez dostawcę zewnętrznego, można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności danego dostawcy. 

Korzystamy z następujących dostawców usług: 

Jeśli poprosimy Państwa o zgodę na korzystanie z usług, podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(a) RODO. W innym razie, podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO.

Usługodawca

O ile korzystamy z usług usługodawców, którzy pracują dla nas w ramach tzw. przetwarzania zleceń zgodnie z art. 28 RODO, zawarliśmy z nimi odpowiednią umowę. 

Jeżeli korzystamy z usług usługodawców w tzw. krajach trzecich spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w krajach trzecich o poziomie ochrony danych zatwierdzonym przez Komisję UE, na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak zobowiązania umowne poprzez tzw. standardowe klauzule ochronne Komisji UE. 

Na życzenie chętnie udzielimy Państwu bardziej szczegółowych informacji. 

Obecność w mediach społecznościowych

Publikujemy w mediach społecznościowych, aby komunikować się z naszymi klientami, osobami zainteresowanymi i użytkownikami oraz aby informować ich o naszych usługach. Z reguły cookies są przechowywane na komputerach użytkowników. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na twardym dysku i dzięki którym strona, która ustawia cookie (tutaj przez sieć społecznościową) może uzyskać pewne informacje.  

Pliki cookie umożliwiają tworzenie statystyk dotyczących korzystania z wyglądu na portalach społecznościowych. Z tego powodu, w razie potrzeby, zawarliśmy umowę o wspólnym administrowaniu w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto dane użytkowników są regularnie wykorzystywane do celów reklamowych poprzez tworzenie profili użytkowników (w szczególności zarejestrowanych użytkowników) na podstawie zachowań użytkowników. Dane użytkowników są również wykorzystywane do umieszczania odpowiednich reklam. 

Podstawą prawną jest art. 6(1)(1)(f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest kompleksowa i zoptymalizowana informacja o użytkownikach. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że tylko dana sieć społecznościowa ma dostęp do wszystkich danych i dlatego skuteczne żądanie informacji powinno być skierowane bezpośrednio do tej sieci społecznościowej. Oczywiście mogą Państwo również dochodzić swoich praw u nas. Na podstawie umowy o współodpowiedzialności przekażemy Państwa wniosek do danego portalu społecznościowego. 

Zawarliśmy umowę o wspólnej odpowiedzialności z Facebook Ireland. Informacje na temat m.in. charakteru, zakresu i celów przetwarzania oraz korzystania z praw użytkownika można znaleźć na stronie https://www.facebook.com/about/privacy oraz w Warunkach korzystania z „Odpowiednich produktów” na stronie https://de-de.facebook.com/legal/commercial_terms. 

Prawa użytkowników 

Przysługują Państwu następujące prawa w odniesieniu do danych, które Państwa dotyczą: 

 • Prawo do informacji 
 • Prawo do korekty lub usunięcia 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
 • Prawo do przenoszenia danych 
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych 

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą Państwo w każdej chwili odwołać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość. 

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się otrzymywaniu korespondencji bezpośredniej. Jeżeli wymaga tego Państwa szczególna sytuacja, mogą Państwo również w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6(1).