INSTALACJE

OD BIOGAZU DO BIOMETANU

Uszlachetnianie biogazu! Biogazownia rolnicza staje się instalacją produkującą biometan.

agriPure®

OD BIOGAZU DO BIOMETANU

System do uszlachetniania biogazu.

Innowacyjna i zrównoważona instalacja do uszlachetniania biogazu agriPure® została opracowana przez firmę agri- Komp w roku 2015.

Proces uszlachetniania biogazu przekształca biogaz powstający w procesie fermentacji beztlenowej w biometan przy użyciu specjalnych membran. W celu oczyszczenia i uzdatnienia biogazu przeprowadza się kilka etapów obróbki wstępnej. Biogaz jest następnie sprężany przed wejściem do membran, które służą do oddzielenia metanu (CH4) i dwutlenku węgla (CO2) na poziomie molekularnym. Po procesie uszlachetniania produkt, jakim jest biometan może zostać przesłany do sieci gazowej lub jest dalej sprężany bądź skraplany w celu wykorzystania jako paliwo transportowe.

Biometan może być stosowany po uszlachetnieniu biogazu wszędzie tam, gdzie wykorzystywany jest również gaz ziemny. Oba warianty są równoważne pod względem chemicznym, a różnią się jedynie pochodzeniem – kopalnym lub biogenicznym. Stąd mamy bardzo szerokie spektrum możliwości zastosowania.

AGRIPURE® – KOMPLETNE ROZWIĄZANIE

Wraz z agriPure® oferujemy kompletne rozwiązanie w zakresie fermentacji beztlenowej i uszlachetniania biogazu: od biogazowni, poprzez wstępne oczyszczanie biogazu aż po systemy uszlachetniania biogazu. agriKomp to właściwy wybór dla Państwa projektu!

Wynikiem Powyższego jest wysokiej jakości skoordynowana instalacja różnych komponentów. Dzięki rozległej sieci serwisowej, doświadczonym technikom serwisowym i dobrej dostępności części zamiennych instalacja agriPure® będzie miała zapewnione niezawodne wsparcie serwisowe skutkujące długą i bezproblemową eksploatacją instalacji.

ELASTYCZNOŚĆ

Dzięki procesowi uszlachetniania agriPure® możemy realizować szerokie spektrum projektów – od małych do dużych instalacji uszlachetniania biogazu. Ze względu na dużą elastyczność procesu, technologia membranowa może zostać z łatwością dostosowana do zmieniających się strumieni objętości i składu gazu. Standardowy zakres wydajności naszego produktu agriPure® zaczyna się od 150 Nm/h3 do 2.000 Nm/h3 surowego gazu.

Uzdatnianie za pomocą membran. Wydajność i rentowność

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?