INSTALACJE

Następna generacja obróbki odpadów pofermentacyjnych

Nasz proces oczyszczania znacznie poprawia rentowność, chroni wody gruntowe i oferuje zrównoważone zarządzanie zasobami.

agriFer® Plus

Od pofermentu do cennych zasobów

NASZ INNOWACYJNY PROCES
OBRÓBKI ODPADÓW POFERMENTACYJNYCH

Składowanie i wykorzystanie gnojowicy i odpadów pofermentacyjnych prowadzi do coraz większych obciążeń finansowych dla operatorów biogazowni. Większość dostępnych obecnie na rynku procesów polega na redukcji objętości i koncentracji składników odżywczych. Do tej pory jednak żaden proces nie był w stanie usunąć nadmiaru azotu pochodzącego z rolnictwa.

ODPAROWANIE, ODZYSK I ZRZUT

Innowacyjny kompletny proces uzdatniania
agriKomp to ekonomiczne rozwiązanie problemu azotanów przy jednoczesnej redukcji objętości. W tym procesie odpady pofermentacyjne zawierające azotany są oczyszczane za pomocą procesu odparowania w połączeniu z odwróconą osmozą.

ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

porównaniu z dotychczasowymi procesami uzyskuje się wartościowe składniki odżywcze w postaci produktów rynkowych. Koncepcja charakteryzuje się również wysokim poziomem neutralności dla środowiska, ponieważ ograniczono ilość dodatków chemicznych. Nasz proces oczyszczania znacznie poprawia rentowność, chroni wody gruntowe i oferuje zrównoważone zarządzanie zasobami.

utilization of digestate

Nie znalazłeś wszystkich potrzebnych informacji?