enzymaxx

LABORATORIUM AGRIKOMP

- lepszy rozkład dzięki Enzymaxx!

Najlepsze wyniki prosesu fermentacyjnego dzięki Enzymaxx

Proces fermentacji przy zastosowaniu substratów włóknistych stawia wysokie wymagania w odniesieniu do stosowanych technologi oraz procesów biologicznych. Rozkład substratów o wysokiej zawartości suchej masy trwa zancznie dłużej oraz wymaga odpowiedniego mieszania aby zapobiec powstawaniu wysp i skorup wewnątrz zbiornika.

Enzymaxx został stworzony dzięki badaniom laboratoryjnych na podstawie, których opracowano mieszaninę enzymów i bakteri powodujących przyspieszony proces rozkładu materiału organicznego.

Głównym efektem działania substancji Enzymaxx jest upłynnienie zawartości zbiorników fermentacyjnych. Dzięki temu masa fermentacyjna w znacznie prostrzy sposób może być przepompowywana.

aufzaehlung Poprawa płynności masy, redukcja czasu mieszania 
aufzaehlung Redukcja powstawania pływających wysp oraz skorup
aufzaehlung Zapobiega powstawaniu niedrożności w układzie przepompowym
aufzaehlung Przyspiesza proces rozkładu substancji organicznych