labor service

LABORATORIUM AGRIKOMP 

nowoczesne i uniwersalne!

Wykorzystaj potencjał własnej instalacji

Warunkiem sukcesu biogazowni jest nie tylko zapewnienie odpowiedniego serwisu techniczengo poprzez utrzymanie wszyskich urządzeń w stałej gotowości operacyjnej ale również stabilnego i wydajnego procesu fermentacyjnego. Wyniki i analizy zbierane sukcesywnie z ponad 800 instalcji pomagają sukcesywnie zwiększać wydajność procesów biologucznych.

Nasze laboratorium jest do dyspozycji wszyskim naszym klientom, służąc im pomocą przy ustalaniu odpowiednich dawek substratów.