Światowy Sukces

Ponad 800 zrealizowanych projektów w Europie

Nasze referencje przemawiają za wyborem naszej firmy!

Poniżej przedstawiono informację na temat zrealizowanych przez naszą firmę projektów. Większość wybudowanych w ostatnim czasie została powiększona lub zmodernizowana (zwiększenie mocy).

Chcesz wiedzieć więcej - Zapytaj naszych Klientów ! 

agrikomp plants international