Substrate Pretreatment

BiogaZ Cooker

– wydajny akcelerator fermentacji!

Wysoka zawartość włókien w takich substratach jak trawy oraz obornik jest trudnym zadaniem dla bakterii. Instalując specjalne urządzenie jakim jest Biogas Cooker między zbiornikami fermentacyjnymi pozwala na rozłożenie trudnych wiązań budyjących ściany komórek, umożliwiając lepszy rozkład substratu przez bakterie, a tym samym zwiększając produkcję biogazu nawet o 5%!