Agitators

Paddelgigant® & Co.

– silna strona mieszania!

Oferowana przez naszą firmę technologia mieszania jest przeznaczona specjalnie dla substratów rolniczych zawierająch wysoką zawartość włókien tj. trawa, obornik, kiszonka. Czterołopatowe mieszadło wprawia masę fermentacyjną w ruch, w taki sposób, iż następuje wymieszanie warstwami oraz wprawienie całej masy w ruch wirowy dookoła ściań zbiornika, zapewniając dogodny rozkład temperatury, a tym samym dobre warunki do rozwoju bakterii. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia substratów mogących tworzyć skorupy powierzchniowe. 

 


icon pdf file Paddelgigant® - najlepsze mieszadło na rynku