agrikomp bhkw portfolio

JEDNOSTKI KOGENERACYJNE 

- razem z silnym partnerem!

Oczywisty jest fakt, że niezwykle istotnym znaczeniem dla opłacalności biogazowni jest efektywne przetwarzanie biogazu w energię elektryczną. Nasza firma współpracuje wyłącznie z najlepszymi producenatmi, którzy oferuja trwałe i niezawodne generatory!