oze1

Weszła w życie nowelizacja ustawy o OZE.

Co się zmieniło?

Obowiązuje już nowa wersja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która została zaktualizowana o nowelizację przyjętą przez Sejm i podpisana przez prezydenta. Co zmieniło się w kluczowej ustawie dla rynku energii odnawialnej?

Najważniejszym obszarem, który reguluje ostatnia nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest system aukcyjny, a więc najważniejszy mechanizm wspierania inwestycji w energetyce odnawialnej, który miał przybliżyć Polskę do wywiązania się z celu OZE na rok 2020, ale którego wdrażanie zostało wstrzymane na skutek wadliwych regulacji związanych z łączeniem pomocy publicznej i operacyjnej, które zakwestionowała Komisja Europejska.

Pozostałe zmiany jakie zostały objęte nowelizację to:

  • taryfy gwarantowane dla biogazu i hydroenergii,
  • zmiany w biomasie,
  • rozwinięcie koncepcji spółdzielni energetycznych,
  • instalacje hybrydowe,
  • zmiana maksymalnej mocy mniejszych instalacji, w przypadku których można korzystać z preferencji związanych z formalnościami czy odrębnych mechanizmów wsparcia przy sprzedaży energii,
  • prosumenci objęci podatkiem VAT,
  • wyjaśnienie opodatkowania wiatraków.

(czytaj więcej...)