ure

Aukcje dla OZE znowu bez rozstrzygnięcia

Kolejne aukcje, które Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził w tym tygodniu, nie zostały rozstrzygnięte. Tym razem przejściem do sytemu aukcyjnego nie byli zainteresowani właściciele instalacji biogazowych i biomasowych o jednostkowej mocy do 1 MW.

Urząd Regulacji Energetyki przeprowadził już wszystkie zaplanowane na ten rok aukcje dla istniejących instalacji OZE, których właściciele, wygrywając aukcję, mieli uzyskać gwarancje sprzedaży energii w nowym mechanizmie rozliczeń.

Podobnie jak w przypadku pierwszych trzech aukcji, które URE przeprowadził w dniach 17, 18 i 19 października, także w aukcjach przeprowadzonych w tym tygodniu, w dniach 24 i 25 października, do nowego systemu wsparcia nie zakwalifikowano żadnych instalacji. (czytaj więcej...)