PF2019 web

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali, že během vánočních svátků dojde k omezení běžných (pravidelných) servisů.

V době od 22. 12. 2018 do 1.1.2019 bude servis vyjíždět pouze k urgentním servisním případům.

Pracovní doba hotline bude následující:

  • ve dnech 27. - 28.12.2018 bude hotline od 7:00 do 20:00 hod.
  • ve dnech 22. - 26.12.2018 a 29.12.2018 - 1.1.2019 bude hotline od 10:00 do 18:00 hod.

Sklad je v době od 22. 12. 2018 až do 1. 1. 2019 uzavřen. Plný provoz skladu bude obnoven po tomto datu.  Objednávky na materiál je nutno zaslat nejpozději do 15. 12. 2018.  Po tomto termínu již nejsme schopni garantovat dodání v letošním roce.

 V období od 22. 12.2018 do 1. 1. 2019 bude sklad fungovat v režimu hotline.

Přejeme krásné vánoční svátky a příjemný vstup do roku 2019.

 

obrazek HOTLINE

NOVINKA - Výhodnější varianta volání na servisní HOTLINE

Vážení zákazníci,

na základě Vašich podnětů jsme pro Vás zřídili výhodnější variantu volání na servisní HOTLINE.

Stávající telefonní číslo modrá linka + 420 844 133 666 zůstává i nadále v platnosti.  Ačkoli část nákladů na její provoz neseme my ,  volání na toto číslo je Vaším operátorem zpoplatněno obvykle vyšší sazbou a navíc není možno volání na něj v rámci volných minut.

Proto  Vám nabízíme alternativu dalšího telefonního čísla:

+ 420 515 535 890 .

Jedná se o pevnou linku. Volné  jednotky na toto volání se uplatňují a operátoři obvykle nabízí volání za výhodnějších podmínek.

Věříme, že tato drobná změna bude k Vaší spokojenosti.

Předejte prosím informaci obsluze Vaší bioplynové stanice.

S přátelským pozdravem

Tým pracovníků agriKomp Bohemia s.r.o.

 

26.9. 2017 vyšlo cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018.

Za účelem motivace investorů k výstavbě nových BPS byla podpora na užitečné teplo navýšena o 50,- Kč ze 780,- na 830,- Kč/GJ.
https://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-3-2017

 ZIC55f79e ERU logo

 

 

Velkopěstírna rajčat vytápěná odpadním teplem z bioplynové stanice v Haňovicích

rajcata

Podívejte se na VIDEO o velkopěstírně rajčat v Haňovicích, jejichž skleníky jsou vytápěné teplem z naší bioplynové stanice.

 

 

EU dotace na web Magda a Karel

Společnost agriKomp Bohemia je  úspěšným  koordinátorem dvou projektů podpořených v rámci 1. Výzvy programu Aplikace OP  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu - Nová technologie úpravy bioplynu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849 a Inovace fermentačního procesu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848, které připravoval společně s výzkumnými pracovníky ze Zemědělského výzkumu, spol. s.r.o. Troubsko.

Oba partneři tak navázali na úspěšnou spolupráci v řešení výzkumných projektů podpořených z programu Technologické agentury a připravili projekty zaměřené na zefektivnění fermentačních procesů.

Inovace fermentačního procesu (projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848) řeší nové  možnosti úpravy substrátů vstupujících do fermentačního procesu, které v současné době stávajícími technologiemi není možné pro výrobu bioplynu využívat. Hlavním cílem  je vytvořit novou technologii a nové postupy s využitím úpravy lignocelulózy ultrazvukem a vyvinout nové zařízení.

Projekt Nová technologie úpravy bioplynu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849) je orientovan na následnou úpravu obohacování bioplynu a produkci bioCNG. Nová technologie bude vycházet z vodní vypírky, membránové  nebo hmotnostní separace, přičemž bude využívat principů technicky a ekonomicky vhodných pro malé objemy upravovaného bioplynu. Výstupem je nová technologie a zařízení.

Oba projekty byly zahájeny 1. září 2016 a jejich realizace potrvá do konce února 2019.

 

V současné době se zabýváme výzkumem na téma:

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Projekt TH02030681 je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

bioplynová stanice

v Polsku

Podívejte se na zajímavé video z bioplynové stanice Dzialyn v Polsku.

 

V Chorvatsku také stavíme bioplynové stanice

Dne 22.9.2016 byla kompletně dokončena bioplynová stanice Slatina. Předání se zúčastnil i ředitel společnosti Biointegra pan Franjo Hoić. Snímky z kolaudace najdete zde.

Do poloviny září by měly být vybetonované všechny fermentory na nových BPS Donji Miholjac a Viljevo.
Podívejte se sami, jak probíhá realizace ...

Zde Vám ukážeme, jak se montuje zařízení na vkládání biomasy Vielfrass.

Další zajímavé snímky z výstavby najdete pod tímto odkazem.

Aktuální fotky z výstavby našich BPS v Chorvatsku zde.