agrikonference 2020 ve zlíně

hotline

Registrujte se včas! Těšíme se na Vás v městě Tomáše Bati v lednu 2020! Příjemné svátky a na shledanou ve Zlíně!

 

 

nová hotline linka

Vážení zákazníci,

na základě Vašich podnětů jsme pro Vás zřídili výhodnější variantu volání na servisní HOTLINE.

Stávající telefonní číslo modrá linka + 420 844 133 666 zůstává i nadále v platnosti.  Ačkoli část nákladů na její provoz neseme my ,  volání na toto číslo je Vaším operátorem zpoplatněno obvykle vyšší sazbou a navíc není možno volání na něj v rámci volných minut.

Proto  Vám nabízíme alternativu dalšího telefonního čísla:

+ 420 515 535 890 .

Jedná se o pevnou linku. Volné  jednotky na toto volání se uplatňují a operátoři obvykle nabízí volání za výhodnějších podmínek.

Věříme, že tato drobná změna bude k Vaší spokojenosti.

Předejte prosím informaci obsluze Vaší bioplynové stanice.

S přátelským pozdravem

Tým pracovníků agriKomp Bohemia s.r.o.

 

26.9. 2017 vyšlo cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 3/2017, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie pro rok 2018.

Za účelem motivace investorů k výstavbě nových BPS byla podpora na užitečné teplo navýšena o 50,- Kč ze 780,- na 830,- Kč/GJ.
https://www.eru.cz/cs/-/cenove-rozhodnuti-c-3-2017

 ZIC55f79e ERU logo

 

 

Velkopěstírna rajčat vytápěná odpadním teplem z bioplynové stanice v Haňovicích

rajcata

Podívejte se na VIDEO o velkopěstírně rajčat v Haňovicích, jejichž skleníky jsou vytápěné teplem z naší bioplynové stanice.

 

 

EU dotace na web Magda a Karel

Společnost agriKomp Bohemia je  úspěšným  koordinátorem dvou projektů podpořených v rámci 1. Výzvy programu Aplikace OP  Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu - Nová technologie úpravy bioplynu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849 a Inovace fermentačního procesu CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848, které připravoval společně s výzkumnými pracovníky ze Zemědělského výzkumu, spol. s.r.o. Troubsko.

Oba partneři tak navázali na úspěšnou spolupráci v řešení výzkumných projektů podpořených z programu Technologické agentury a připravili projekty zaměřené na zefektivnění fermentačních procesů.

Inovace fermentačního procesu (projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004848) řeší nové  možnosti úpravy substrátů vstupujících do fermentačního procesu, které v současné době stávajícími technologiemi není možné pro výrobu bioplynu využívat. Hlavním cílem  je vytvořit novou technologii a nové postupy s využitím úpravy lignocelulózy ultrazvukem a vyvinout nové zařízení.

Projekt Nová technologie úpravy bioplynu (CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004849) je orientovan na následnou úpravu obohacování bioplynu a produkci bioCNG. Nová technologie bude vycházet z vodní vypírky, membránové  nebo hmotnostní separace, přičemž bude využívat principů technicky a ekonomicky vhodných pro malé objemy upravovaného bioplynu. Výstupem je nová technologie a zařízení.

Oba projekty byly zahájeny 1. září 2016 a jejich realizace potrvá do konce února 2019.

 

V současné době se zabýváme výzkumem na téma:

Využití technologie pěstování kukuřice formou smíšené kultury k výrobě siláže využitelné v bioplynové stanici

Projekt TH02030681 je řešen s finanční podporou TA ČR.

 

bioplynovÉ stanice

v Polsku

V současné době opět stavíme bioplynky v Polsku, dvě jsou těsně před dokončením: Matowy Male a Niedamowo, na rozšíření čeká BPS Jarnoltowo.