DSC 0727 weitere

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší letošní konference v Litomyšli.

Doufáme, že jste si akci užili a příští rok se opět setkáme.

Fotky z akce najdete na našem facebooku.

 

Pozvanka agriKonference 2019

10. agrikonference v Litomyšli

Rádi bychom Vás pozvali na letošní, jubilejní, konferenci, kterou bude agriKomp Bohemia pořádat již podesáté v pořadí.

Letošní akce se bude kontat v krásných prostorách školicího centra nacházejících se v Litomyšli v areálu zámku.

Podrobnosti o programu Vám na požádání zašleme e-mailem.

foto na web

Veletrh TECHAGRO 2018

Děkujeme všem návštěvníků, kteří nás letos navštívili na našem stánku.

Fotky z veletrhu najdete na našem agriKomp Facebooku.


agriKomp vzdělává své zaměstnance

Společnost agriKomp Bohemia se účastní projektu č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003919 na vzdělávání svých zaměstnanců. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností 103 zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

V rámci projektu bude min. 40 hodinami proškoleno 90 zaměstnanců firmy agriKomp, z toho 9 zaměstnanců ve věku 55 let a starších.