Společnost

Bioplynový Blog

více než blog

Na našem blogu najdete informace, případové studie a zprávy o novinkách v oboru či další zajímavosti.

BEZ BIOMETANU UŽ ANI RÁNU
https://ekonomickydenik.cz/bez-biometanu-uz-ani-ranu-cil-35-miliard-kubiku-bioplynu-se-stane-zavaznym-nahradi-temer-ctvrtinu-importu-z-ruska/


NAŠI ZÁKAZNÍCI JSOU VYNALÉZAVÍ

V Prosečném u Basařů zavedli v prosinci loňského roku masomat:
https://www.farmarskydum.cz/clanek/9/masomat-v-prosecnem-na-farme/?fbclid=IwAR2-79ueUBo5EYC7JnIV_tY_D4Tc7NssZOmdqSypLoKHFNekMN4A38fTqMQ

BIOPLYN A BIOMETAN MOHOU NAHRADIT 20% ZEMNÍHO PLYNU
 
 
 SLOVENSKÁ BIOPLYNOVÁ ASOCIÁCIA: STROPOVANIE BIOPLYNOVÝCH STANÍC OHROZUJE

 CIELE PRE DOSIAHNUTIE UDRŽATEL’NÉHO HOSPODÁRSTVA

Podpořte snahy SBA a vylepšete statistiku, aby se níže uvedené příspěvky dostaly k poslancům včas.

https://www.facebook.com/SlovenskaBioplynovaAsociacia